CENNÍK


  • Ceny prenájmu izieb sú k dispozícii na vyžiadanie:  epona@penzion-epona.sk
  • Prevádzkovateľom je: EPONA-VAJNORY, s.r.o, Rybničná 34, 831 06 Bratislava, zapís. v OR OS Bratislava I, oddiel:Sro, vložka č.  41693/B
  • IČO: 36658855
    DIČ:2022220915
  • platné od 01.01.2017
 
  • Info o dostupnosti voľných izieb a cenách:
  • 0905 880 333
  • epona@penzion-epona.sk