PRENÁJOM IZIEB JE MOŽNÝ MIN. NA 1 MESIAC

ROOM RENTAL IS POSSIBLE MIN. FOR 1 MONTH

ZIMMERVERMIETUNG IST MÖGLICH MIN. FÜR 1 MONAT

CENNÍK

Ceny prenájmu izieb sú k dispozícii na vyžiadanie:  epona@penzion-epona.sk

Prevádzkovateľom je: EPONA-VAJNORY, s.r.o, Rybničná 34, 831 06 Bratislava, zapís. v OR OS Bratislava I, oddiel:Sro, vložka č.  41693/B

IČO: 36658855
DIČ:2022220915

platné od 01.01.2017

Info o dostupnosti voľných izieb a cenách:

mobil: 0905 880 333

email: epona@penzion-epona.sk