PRENÁJOM IZIEB JE MOŽNÝ MIN. NA 1 MESIAC

ROOM RENTAL IS POSSIBLE MIN. FOR 1 MONTH

ZIMMERVERMIETUNG IST MÖGLICH MIN. FÜR 1 MONAT

Ochrana osobných údajov a cookies

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Robíme všetko preto, aby ste sa u nás cítili bezpečne a prehlasujeme, že sme prijali všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

Prevádzkovateľ osobných údajov

Spoločnosť EPONA-VAJNORY, s.r.o., IČO 36 658 855 so sídlom Bratislava, Rybničná 34 zapísaná  v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I odd: Sro vložka 41693/B ( ďalej len ,,,EPONA-VAJNORY s.r.o.´´) ako prevádzkovateľ  Vašich osobných údajov , ktoré spracúva, Vám ako dotknutej osobe poskytuje informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktoré nadobúda účinnosť 25.05.2018 ( ďalejlen ,, Nariadenie´´) a podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Účely spracúvania osobných údajov

 • uzatváranie, evidencia, plnenie zmluvy: ukončenie zmluvy v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, bytom
 • vedenie účtovníctva: vaše osobné údaje ( fakturačné údaje -meno priezvisko, bytom) nevyhnutne potrebujeme na vystavovanie a evidenciu daňových a účtovných dokladov. Vedenie účtovníctva pre nás zabezpečuje externá spoločnosť RECHTORIS Group, s.r.o.
 • vybavovanie sťažností
 • súdne spory a mimosúdne vymáhanie pohľadávok
 • email a tel. číslo za účelom kontaktovania klienta v nevyhnutnom prípade počas trvania zmluvy
 • žiadosti o cenové ponuky na základe dopytu na náš email – meno, priezvisko,email , telefónne číslo.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zákonnej povinnosti vyplývajúce napr.z  Občianskeho zákonníka, zákon o správe daní, zákon o účtovníctve, atď.

  Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje

  • externá účtovná spoločnosť 
  • súdy
  • orgány činné v trestnom konaní
  • daňový úrad
  • exekútori

  Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame

  EPONA-VAJNORY, s.r.o  je oprávnená spracúvať osobné údaje dotknutej osoby po dobu trvania zmluvného vzťahu a po zániku zmluvného vzťahu počas desiatich rokov nasledujúcich polroku, ktorého sa týkajú (stanovené zákonom o účtovníctve). Spracúvanie osobných údajov v prípade udelenia súhlasu je možné len počas doby, na ktorú bol súhlas udelený.

  Práva dotknutej osoby

  • právo požadovať od EPONA-VAJNORY, s.r.o., prístupk svojim osobným údajom
  • právo na opravu osobných údajov
  • právo na vymazanie osobných údajov
  • právo na prenosnosť osobných údajov
  • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
  • právo na obmedzenie spracovania osobných údajov
  • právo odvolať súhlas, ak je súhlas právnymzákladom spracúvania osobných údajov
  • právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov

  Všetky tieto práva sú bližšie špecifikované v Nariadenía v zákone č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Dotknutáosoba si môže uplatňovať svoje práva voči spoločnosti EPONA-VAJNORY,s.r.o.,  prostredníctvom písomnejžiadosti zaslanej do sídla spoločnosti EPONA-VAJNORY, s.r.o.,  alebo osobne

   Súbory cookies

   S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

   Čo sú súbory cookie?

   Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú e-mail, jazyk, filtrovanie, zoradenie, vyhľadávanie, nakupovanie), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

   Ako používame súbory cookie?

   Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si prihlásenia, produktov vložených do nákupného košíka, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov, pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok a štatistických údajov o návšteve web stránky.

   Ako kontrolovať súbory cookie

   Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke wikipedia.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

   Ako odmietnuť používanie súborov cookie

   Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v úvodnom nastavení.

   Analytické Cookies

   Táto stránka používa službu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc. (Ďalej len "Google"). Služba Google Analytics používa súbory cookies.

   Služba Google Analytics  je rozšírená o súvisiace reklamné funkcie poskytované spoločnosťou Google, a to:
   - prehľady zobrazení v reklamnej sieti Google,
   - remarketing (zobrazovanie reklám v obsahovej sieti na základe videných produktov),
   - rozšírené demografické prehľady (reportovanie anonymných demografických údajov).

   Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008, pre odmietnutie týchto cookies si môžete inštalovať softvérový doplnok dostupný tu https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.